Jambo! Habari ya leo? » On the road to Mombasa in a Matatu.